Co to jest witalizowanie?

Woda, która płynie ze źródeł górskich ma piękną strukturę i jest pełna zdrowej energii. Bergwater Witalizatory przywracają tę strukturę w naszej wodzie z kranu.

Drgania

Cała materia wibruje, atomy i molekuły poruszają się i wywołują drgania. Dzięki tym drganiom mamy ciała stałe, wodę, gaz. 

Ale także zimno i ciepło, różne smaki czy zapachy. Nasz organizm odbiera te wibracje – często nie uświadamiamy sobie tego, gdyż wibracje są niewidoczne. 

Woda:

Człowiek poprzez swoją działalność zmienia wodę, którą pijemy. Regulacja i zabudowa rzek, zanieczyszczenia wód gruntowych, działania zakładów uzdatniania wody, promieniowanie (GSM, WiFi…), przesyłanie wody pod ciśnieniem w różnej jakości, zbudowanych z różnych materiałów rurach, często ułożonych pod kątem prostym (w naturze nie ma kątów prostych) – to wszystko powoduje, że molekuły wody są chaotyczne, rozsypane i pełne szkodliwych drgań.

Witalizowanie:

Witalizatory są wytwarzane w laboratorium w Holandii, które nadaje im zdrowe, witalne wibracje w przestrzeni międzymolekularnej witalizatorów. Dzięki tym drganiom witalizator reorganizuje molekuły przepływającej przez niego wody w harmoniczny, sześciokątny wzór klastra – co dobrze widać pod mikroskopem – i daje silną energię. Dzięki temu woda staje się strukturalna i wysoko witalna. Sama z siebie toleruje wtedy mniej zanieczyszczeń, staje się lepiej przyswajalna przez organizm, co przyczynia się do jego lepszego nawadniania.

Organizm, otrzymawszy wolną od szkodliwych drgań wodę strukturalną, może skupiać się na obecnych w wodzie minerałach.

Innym pozytywnym aspektem wody o naturalnych drganiach jest dezaktywowanie negatywnych drgań z toksyn i innych szkodliwych związków.